PDSK    01

PRESNÝ DÁVKOVACÍ SYSTÉM KVAPALÍN 01 – s použitím vlastného PP – 0340-2004

                                                                                                                          ÚV číslo 4304

 

-výrobca : FLEXMONT, Partizánska 787/9, 911 01 Trenčín, SR č.t.+421327443123,+421905535989

 

-NOVÝ PRÍSTUP

-VYSOKÁ PRESNOSŤ – lepšia ako 0,5% z meranej dávky

-JEDNODUCHÉ FYZIKÁLNE RIEŠENIE

-JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

-JEDNODUCHÁ KALIBRÁCIA, KEDYKOĽVEK – NAPRÍKLAD AJ KAŽDÝ DEŇ

  BEZ POTREBY PRIVOLANIA SERVISU ( STAČÍ POVERENÁ A KRÁTKO ZAŠKOLENÁ  

  OSOBA )

-DLHODOBÁ STABILITA NASTAVENEJ PRESNOSTI DÁVKY

-JEDNODUCHÁ OPRAVA MIESTNÝM KRÁTKODOBO ZAŠKOLENÝM MECHANIKOM

-ROZSAH MERANIA – PODĽA DOHODY A MOŽNOSTI – ZÁKLADNÉ PREVEDENIE

  PDSK-01 MÁ ROZSAH  0 : 40 l/h po dávkach 1l s presnosťou   ± 0,5% z dávky, alebo s väčším

  rozsahom v l/h, po dohodnutých dávkach s dodávateľom.

-relatívne nízka cena : 16.000 sk až 21.000 sk, bez DPH, podľa rozsahu a vybavenia.

-všetky súčiastky (okrem čerpadla a počítadla ) sú vyrobené v SR.

-výrobca : FLEXMONT, Partizánska 787/9, 911 01 Trenčín, SR

-najčastejšie, s uvedeným systémom, je merané množstvo spotrebovanej nafty a rôznych kvapalných   látok.

 

BLOKOVÁ SCHÉMA PRÍKLADNÉHO VYUŽITIA PDSK-01

 

  1. presné odmeriavacie zariadenie dávky
  2. sacia trubka ( hadica)
  3. vývod odmeranej dávky
  4. prepadová trubka (hadica)
  5. ovladacia a vyhodnocovacia elektronika
  6. odoberacie zariadenie odmeranej kvapaliny (napr.vstrekovacie čerpadlo)
  7. zásobník kvapaliny( napr.nádrž automobilu)
  8. vyrovnánacia nádržka

 

 

5

 

1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


- počet dávok resp.ceľkový odmeraný objem kvapaliny je zobrazený a lubovoľne dlhú dobu  

   udržovaný na elektromechanickom počítadle v 5 aj s ďalšími obvodmi pre dohodnuté funkcie

 ( signalizácia prítomnosti, alebo nepritomnosti nafty v PDSK-01, signalizácia potreby

  tankovania a ďaľšie)

- možnosť zaplombovania systému proti odcudzeniu nameranej kvapaliny.